ביטול הזמנה

ניתן לבטל הזמנות עד 24 שעות לפני האירוע

שימו לב שביטול הזמנה הינו מלא - לא ניתן לבטל הזמנה באופן חלקי


חיפוש לפי מספר הזמנה

חיפוש לפי מספר מנוי

חיפוש לפי כרטיס אשראי
חפש הזמנה